Bij wie kan ik terecht voor klachten over de verzekering?

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming, beheer of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij Hans Anders (Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt, brilgarantplan@hansanders.be) die de klacht zal voorleggen aan de verzekeraar. Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland of informatie@chubb.com). Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan de verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter of tot:

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
http://www.ombudsman.as/

Voor onze verzekeringen gelden de Chubb privacyvoorwaarden. Deze vind je hier: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx 

Contact

Chat met een medewerker

Morgen vanaf 9 uur direct antwoord

Klantendienst

Antwoord binnen 5 werkdagen

Bel onze klantendienst op het nummer 078-487700 (lokaal tarief).

Morgen geopend vanaf 8:30 u.