Bij Hans Anders vinden wij het belangrijk om op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy Statement hebben wij daarom op een rijtje gezet:

Hans Anders en jouw privacy

Hans Anders België B.V. is onderdeel van Hans Anders Retail Group B.V. Hans Anders België B.V. wordt hierna “Hans Anders” genoemd en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hans Anders is gevestigd te Hasselt, Runkstersteenweg 247 B/2.01. en staat ingeschreven onder het nummer 0879.138.021.

Winkelen bij Hans Anders

Wanneer je zelf informatie verstrekt in de winkel of in de webshop bij een aankoop, klantregistratie, oog- of hoortest, onderzoek of promotionele actie verwerkt Hans Anders uiteraard deze informatie in haar systeem. Hieronder lees je welke persoonsgegevens Hans Anders verwerkt in geval van aankoop, klantregistratie, oog- of gehoortest, of een promotionele actie:

 • naam, adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • woonland;
 • geslacht;
 • titel;
 • geboortedatum;
 • soort bankaccount;
 • bankrekeningnummer;
 • betalingen (wettelijke verplichting in verband met boekhouding);
 • aankoophistorie;
 • verleende kortingen;
 • aantekeningen van klachten en/of gesprekken;
 • klantnummers;
 • bij het declareren met de zorgverzekeraar: verzekeringsgegevens, wij verwerken jouw verzekeringsgegevens (type polis, looptijd en verzekeraar) om te kunnen declareren en om je te informeren als je in aanmerking komt voor een nieuw (verzekerbaar) product;
 • bij het declareren met de zorgverzekeraar: BSN, verwerking van jouw BSN is vereist om te kunnen declareren bij jouw verzekeraar;
 • bij het uitvoeren van een oog- of gehoortest: gezondheidsgegevens, zoals bijzonderheden van de door jouw gezondheidsdeskundige of arts aan jou voorgeschreven recepten die nodig zijn om een oog- of gehoortest uit te voeren en/of gegevens die uit oog- of gehoortesten zijn voortgekomen.


Soms hangen wij beveiligingscamera’s op in de winkel. Het gaat daarbij om het tegengaan van winkeldiefstal. Overal waar Hans Anders cameratoezicht heeft ingesteld hangen stickers op de winkeldeur die dat kenbaar maken. We gebruiken de beelden alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. Een medewerker van onze interne veiligheidsdienst en/of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie bekijkt bij een incident de beelden terug. Voor de bewaartermijn van de video verwijzen wij jou naar het kopje bewaartermijnen.


Bezoek aan de website

Wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij persoonsgegevens over het websitebezoek. Deze gegevens omvatten de naam van jouw internetdienstverlener, IP nummer, de website vanwaar je ons bezoekt, de websites(pagina’s) die je effectief bezoekt en de duur van je bezoek. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar onze cookiestatement.


Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, verwerken we jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag of klacht. Deze gegevens omvatten de inhoud van jouw vraag of klacht, jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Hans Anders kan ook een klantnummer vragen, waaruit wij de hiervoor genoemde informatie kunnen afleiden. Jouw vraag of klacht registreren we in een klantenservice-databank.


Als je communiceert via social media

De kans bestaat dat je actief bent op (verschillende) social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Facebook en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) ontvangen wij persoonlijke informatie over je (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren, en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan.

Wanneer je social mediapagina's bezoekt (of in het bijzonder als je er commentaar op plaatst) kan het zijn dat wij of door ons ingeschakelde derde dienstverleners, gegevens over jouw social media gebruik verzamelen. In het bijzonder verzamelt Hans Anders de informatie uit door jouw geplaatste openbare posts. Deze gegevens verwerkt Hans Anders om jouw gedrag en de mogelijke voorkeuren van jou beter te begrijpen. Voor meer informatie verwijst Hans Anders naar het cookiestatement.

Naast dit Privacy Statement zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de betreffende social media platforms van toepassing. Wij raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en verklaringen goed te lezen. Deze kunnen afwijken van het Privacy Statement van Hans Anders. Bovendien heeft Hans Anders geen invloed op wat die social media platforms doen met jouw gegevens, zodat Hans Anders hier ook geen verantwoordelijkheid voor draagt.

Wij willen je graag goed van dienst zijn. Om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van onze producten en diensten hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens gebruiken we  om onze diensten en producten te leveren en te factureren en om bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan.

Naast het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij ook gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • verbetering van onze dienstverlening – wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te onderzoeken hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn en om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen;
 • verbetering van onze website en applicaties – om onze website constant te kunnen blijven verbeteren houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website;
 • klantenservice – wij verwerken persoonsgegevens zodat wij de service kunnen verlenen die je van ons gewend bent, om klachten op te lossen en af te handelen en om vragen te beantwoorden;
 • relatiebeheer en marketing - in het kader van onze marketingactiviteiten en relatiebeheer maken wij gebruik van profilering. Onder profilering wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag en economische situatie te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens, accountgegevens en gegevens van andere partijen, voor zover je die andere partijen daar toestemming voor hebt gegeven. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen persoonlijke direct marketing of commerciële activiteiten gebaseerd op de profilering die deel uitmaakt van deze activiteiten.
 • product recall – wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen, dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten in het belang van jouw welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen;
 • klanttevredenheidsonderzoek – wij zijn benieuwd wat klanten van onze producten en dienstverlening vinden. Daarom nodigen we je soms uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig;
 • fraudepreventie – soms is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan;
 • declareren aan verzekeraars – indien jij een verzekering hebt afgesloten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een bril, vergoeding van lenzen of het aanschaffen van een gehoorapparaat, kan Hans Anders namens jou declareren bij de verzekeraar;
 • terugbetalen aanschafbedrag – jij hebt een recht om onder voorwaarden een product te retourneren en de aanschafwaarde terug te krijgen. Om het bedrag terug te kunnen betalen verwerken wij jouw bankrekeningnummer;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen – de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Wij verwerken alleen jouw persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke gronden:

 • uitvoering van een overeenkomst of het op jouw verzoek treffen van maatregelen ter voorbereiding op een overeenkomst. Wanneer je een product of dienst bij ons afneemt, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van het product of de dienst. Hans Anders verwerkt ook persoonsgegevens in de voorbereiding op het leveren van het product of de dienst. Denk hier bijvoorbeeld aan het registreren van jouw naam voor het maken van een afspraak voor een oogmeting of het versturen van een herinnering;
 • wettelijke verplichting – in voorkomend geval verwerken wij persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • toestemming – voor sommige verwerkingen vragen wij jouw toestemming. Als je deze toestemming hebt verleend, dan kun je deze te allen tijde ook weer (op dezelfde wijze of door een bericht te sturen aan privacy@hansanders.nl) intrekken;
 • gerechtvaardigd belang – in bepaalde gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dat doen wij alleen als we daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Hans Anders hanteert de grondslag gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens bij direct marketing, waaronder het opstellen van een klantprofiel om jou gerichte en concrete aanbiedingen te kunnen doen. Hans Anders gebruikt voor het samenstellen van een klantprofiel gegevens omtrent jouw (recente) aankoophistorie, (beperkte) verzekeringsinformatie (wanneer kom je weer in aanmerking voor een nieuwe vergoeding en hoeveel moet je bijbetalen als je een nieuwe bril wil kopen?), bezoekgedrag op onze website en klikgedrag in onze e-mails.


Daarnaast hanteert Hans Anders de grondslag gerechtvaardigd belang voor het cameratoezicht zoals hiervoor uitgelegd. Het belang van de veiligheid van onze medewerkers en klanten weegt in dit geval op tegen het belang van degene die door de camera gefilmd worden.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan Hans Anders verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van dit Privacy Statement.

Soms delen wij jouw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld met jouw verzekeringsmaatschappij die (een deel van) de aanschafwaarde van jouw product vergoedt.

Wij maken verder gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou afgenomen product of dienst en om die reden worden jouw persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren. Ook gebruiken wij diensten van derde partijen voor het fabriceren en leveren van producten. Tenslotte kun je denken aan partijen die wij inschakelen voor het verzenden van commerciële boodschappen en het bezorgen van pakketten.

Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een derde partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten 'verwerkersovereenkomst' waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. Als je precies wil weten welke derde partijen wij allemaal inschakelen kun je ons een verzoek daartoe sturen.

Ook delen wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen de groep van Hans Anders. Als je klant bent van één van onze ondernemingen, zien we je namelijk ook als klant van de groep van ondernemingen van Hans Anders Retail Group B.V.

Aangezien Hans Anders samenwerkt met diverse derde partijen heeft Hans Anders gekozen niet al deze bedrijven specifiek te benoemen in dit Privacy Statement. Hans Anders maakt geen geheim van de bedrijven die zij inschakelt. Een lijst van door ons ingeschakelde derde partijen is op te vragen bij Hans Anders via privacy@hansanders.be

Soms geven wij jouw gegevens door aan partijen buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat wij samenwerken met partners en producenten die buiten de EER gevestigd zijn. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan partijen buiten de EER als een passend beveiligingsniveau is gewaarborgd.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Concrete bewaartermijnen die wij hanteren zijn:

 1. Voor (medische) gegevens (zoals resultaten van oogmetingen en gehoortesten) die zijn verwerkt op basis van de Code van Medische deontologie geldt een wettelijke termijn van 30 jaar;
 2. Voor fiscale documenten, waaronder facturen, geldt een wettelijke termijn van 7 jaar;
 3. Voor camerabeelden: maximaal 4 weken, tenzij een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval bewaart Hans Anders de camerabeelden tot het incident is afgehandeld.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw privacy wordt omgegaan. Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld die toeziet om de naleving van de privacyregelgeving en —bescherming binnen Hans Anders. De Data Protection Officer is te bereiken per e-mail via privacy@hansanders.be of per post: Hans Anders Retail Group, t.a.v. de Data Protection Officer, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem.

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben intern procedures en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.

Als gevolg van het verwerken van jouw persoonsgegevens door Hans anders heb jij een aantal rechten. Jij kan Hans Anders met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die wij verwerken. Verder kan jij Hans Anders vragen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Daarnaast kan jij aan Hans Anders vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op jouw verzoek - aan een andere partij door te sturen. Ook heb je het recht Hans Anders te verzoeken om tijdelijk jouw persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld jouw gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan. Daarnaast kan jij bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten, waaronder mede begrepen het maken en bijhouden van jouw klantprofiel. Na dit bezwaar stoppen wij ten aanzien van jou met direct marketing activiteiten.

Om een beroep op een van de voorgaande rechten te doen, kan jij een mail sturen aan privacy@hansanders.be of een brief sturen aan Hans Anders op het volgende adres: Hans Anders Retail Group, t.a.v. de Data Protection Officer, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem. Hans Anders reageert uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij het een heel uitgebreid verzoek is.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je om hierover contact met ons op te nemen via de bovengenoemde contactgegevens. Wij doen onze uiterste best om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Voor onze verzekeringen gelden de Chubb privacyvoorwaarden.

Wij hebben onze privacyverklaring op 23 november 2023 voor het laatst gewijzigd.

Hans Anders behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.