Wat staat er op het voorschrift van de oogarts?

Na een oogtest krijg je een voorschrift mee, met allerlei cijfers en afkortingen. Een goed communicerende oogarts zal je steeds uitleggen wat je probleem is en wat je ogen nodig hebben. Toch is het handig om exact te weten wat er juist aan de hand is. Een woordje uitleg.

voorschrift

Algemene gegevens

afb voorschrift 2

In de algemene gegevens vinden we de naam, voornaam en geboortedatum (1) van de persoon in kwestie terug alsook een kleefbriefje (2) van het ziekenfonds.

Ooggegevens - eerste gedeelte

voorschrift 2

Elk oog is anders en heeft zijn karakteristieke eigenschappen en net dat vinden we terug op het oogvoorschrift. De R (3) staat voor rechteroog, de L voor het linkeroog. De letters SFR (4) zeggen iets over de sterkte of sfeerwaarde, hetgeen wordt uitgedrukt in dioptrieën. De sterktecijfers met een plusteken doelen op “verziendheid”, de cijfers met een minteken op “bijziendheid”.

  • Wat is verziendheid? Verziendheid beperkt het zicht op korte afstand, dingen zullen onscherp worden waargenomen. Bijziendheid is het omgekeerde probleem, door een vervorming van de lens komen voorwerpen op een afstand onscherp op het netvlies terecht.


Veel mensen hebben ook een cilinder (CYL) die een bepaalde asrichting (AS) heeft. De CYL-cijfers (5) geven astigmatisme weer en de AS-cijfers (6) geven de graden en de richting aan van het astigmatisme. Deze graden worden ook weergegeven op de gradenboog (7). 

  • Wat is astigmatisme? Astigmatische ogen zien onscherp, zowel dichtbij als in de verte. Het komt regelmatig voor en gaat soms gepaard met bijziendheid, verziendheid of ouderdomsverziendheid.


Bij ouderdomsverziendheid worden voorwerpen die dichtbij staan slecht gezien. Dit is te wijten aan de ooglens die haar souplesse verliest en die het accommoderen bemoeilijkt. Het toevoegen van een leesadditie (Add) (8) aan het glas kan dit probleem oplossen.

Ouderdomsverziendheid begint vanaf het veertigste jaar, het is geen oogafwijking, maar een natuurlijke ontwikkeling van het zicht. 

De additie (Add) geeft het verschil aan tussen de nabijsterkte en vertesterkte en is voor beide ogen gelijk. De vertesterkte zit verwerkt over heel het glas, maar de nabijsterkte zit slechts in een klein gedeelte onderaan verwerkt, daar waar het leesgedeelte zich bevindt.

Ooggegevens - tweede gedeelte 

voorscrhift3

Wanneer de oogarts glazen voorschrijft heeft hij 4 keuzes (9):

  • Unifocaal: een bril enkel voor ver of dichtbij
  • Bifocaal: een bril voor ver en dichtbij, met een streepje in het glas
  • Trifocaal: een bril voor ver, tussen en dichtbij met 2 zichtbare streepjes in het glas
  • Progressief: een bril voor alle afstanden zonder streepje in het glas
     

Verder wordt er in dit gedeelte van het oogvoorschrift aangeduid of er nog extra elementen (10) in het glas verwerkt dienen te worden. Zodra er een medisch oogprobleem (11) opduikt en hiervoor speciale middelen voor nodig zijn wordt dit onder “Medische reden” meegedeeld. Oogziektes worden dan weer onder “Pathologie” vermeldt.

Op het einde van het oogvoorschrift komt de stempel (12) van de oogarts, samen met zijn handtekening en datum (13). Elk voorschrift is slechts voor 6 maanden geldig.