Tien tips om beter te communiceren met slechthorenden

Horen

Ken je iemand in je directe omgeving die slechthorend of doof is? Verloopt de communicatie tussen jou en dragers van hoortoestellen / hoorapparaten stroef? Niet getreurd, er zijn handige truukjes om de kwaliteit van gesprekken te verbeteren. Tien slimme tips!

1. Heb geen schrik om mensen met gehoorproblemen aan te spreken.
Dove of slechthorende personen appreciëren jouw inspanningen enorm en doen er alles aan om de conversatie gaande te houden.

2. Trek eerst de aandacht van degene met gehoorproblemen alvorens je begint te praten.
Begin bijvoorbeeld met een lichte aanraking, of spreek de naam van je gesprekspartner duidelijk uit. Op die manier heb je meer garantie dat de boodschap niet verloren gaat.

3. Hou altijd oogcontact.
Zorg ervoor dat de slechthorende je gezicht volledig kan zien als je iets zegt. Let er zo mogelijk op dat je gezicht voldoende licht ontvangt. Benader een slechthorende niet van achteren, dit kan een hevige schrikreactie veroorzaken.

4. Spreek rustig en duidelijk en let vooral op de articulatie van medeklinkers.
Gebruik geen vaktaal of onbekende afkortingen en draai vooral niet rond de pot. Gebruik natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren maar overdrijf daar ook niet in.

5. Ga nooit schreeuwen.
Het is voor iemand met een hoortoestel / hoorapparaat bijzonder vervelend als iemand begint te roepen. Je stigmatiseert en komt bovendien agressief over. Te luid praten of roepen kan zelfs pijn veroorzaken. Schreeuwen verhoogt de vervorming en doet de spraakverstaanbaarheid dalen.

6. Herhaal niet steeds hetzelfde als iemand iets niet begrijpt.
Gebruik je creativiteit en probeer het telkens op een andere manier te vertellen. Ondersteun je boodschap met duidelijke, visuele gebaren. Belangrijk: word niet meteen boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet meteen begrijpt.

7. Maak je boodschap duidelijk en vraag of de slechthorende alles goed begrepen heeft.
Op die manier toon je begrip en geef je hem/haar de kans om eventuele onduidelijkheden aan te kaarten. Extra tip: herhaal in het kort de vraag als je een antwoord geeft.

8. Zoek een geschikte plaats om te praten over belangrijke zaken.
Ga op bijeenkomsten met veel mensen even naar buiten of zoek een aparte ruimte op. Denk hierbij aan een goede verlichting en akoestiek. Je gesprekspartner zal je dankbaar zijn.

9. Sta niet te ver van de slechthorende.
Hoe korter de afstand, hoe minder geluiden de ontvangst verstoren. Om gemakkelijk te kunnen liplezen mag de maximale afstand niet langer dan 1,5m bedragen.

10. Schrijf belangrijke informatie op.
Om misverstanden te vermijden schrijf je contactgegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en data van afspraken beter op, zeker als het vrij moeilijke woorden zijn.

 

Nòg meer tips om beter te kunnen communiceren met dragers van een hoortoestel? Maak een afspraak met één van onze audiologen voor gespecialiseerd advies of laat je inspireren door meer blogs over het gehoor, slechthorendheid en hoorapparaten.