De Belg en zijn gehoor: 1 op 10 is slechthorend

Horen

Steeds meer mensen krijgen te maken met gehoorverlies of gehoorproblemen door gehoorschade. Een wereldwijd fenomeen dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in de toekomst verder zal toenemen. Ook in België kampt liefst 12%(*) van de bevolking met gehoorproblemen. Vroegtijdig naar het gehoor laten kijken is nodig om erger te voorkomen, zo benadrukken enkele verontrustende cijfers en feiten.

Gehoorschade zorgt voor steeds meer gehoorproblemen

Uit een grootschalig onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat liefst 466 miljoen mensen met gehoorschade kampt. Voorspeld wordt dat dit aantal kan oplopen tot 900 miljoen in 2050, en dat heeft niet alleen met de toenemende vergrijzing te maken. Mensen worden steeds vaker blootgesteld aan schadelijke geluiden die ervoor zorgen dat de algemene gehoorkwaliteit daalt, en in het slechtste geval geluidstruima’s veroorzaakt.

Eén op de tien Belgen heeft gehoorverlies

De situatie in België is niet anders. Uit de test blijkt dat van de 4.000 ondervraagde Belgen maar liefst 12% gehoorschade heeft. Nog opvallender is het feit dat slechts 1 op de 3 van deze mensen een hoorapparaat draagt om het gehoorverlies te compenseren. Wat houdt de overige 66% tegen om een hoortoestel aan te schaffen? De meerderheid is zich gewoonweg niet bewust van deze problematiek, omdat slechthorendheid zich onopvallend en geleidelijk manifesteert. Degene die zich wél bewust zijn van hun verminderd gehoor minimaliseren de situatie of stellen acties uit omdat ze een verkeerd beeld hebben over hoortoestellen.

Net om die redenen is het vroegtijdig testen van het gehoor, en het toegankelijk maken van de juiste informatie cruciaal om de gehoorschade te beperken. Een uitgebreide gehooranalyse bij een erkend audioloog of NKO-arts kan verdere gehoorschade beperken. Uit onderzoek blijkt immers dat 75% van de mensen effectief actie onderneemt na advies van NKO-arts.

Hoe kunnen hoortoestellen helpen?

Alle respondenten die een hoortoestel dragen zijn het er unaniem over eens dat hun levenskwaliteit is toegenomen met het dragen van een hoortoestel. Redenen genoeg om hoorapparaten uit de taboesfeer te halen. Ze verbeteren de slaapkwaliteit en verkleinen de kans op depressies. De werkvreugde neemt bovendien toe, en gesprekken met collega’s verlopen ook in rumoerige omgeving een pak vlotter dan voordien.

Wanneer moet ik een hoortoestel dragen?

Sommige mensen willen een hoortoestel zo lang mogelijk uitstellen om het gehoor te trainen, maar dat klopt niet. Als de gehoorzenuw lange tijd niet geprikkeld wordt, ‘vergeten’ je hersenen om aandacht te besteden aan het gehoor. Een deel van dat vermogen gaat voorgoed verloren, ook wanneer je start met een hoortoestel.

Al eens aan een online hoortest gedacht?

Een tijdige vaststelling door een erkend audioloog kan verdere gehoorschade beperken. Ben je benieuwd hoe het met jouw gehoor gesteld is? Wacht niet langer en laat naar je oren kijken. Doe de gratis online hoortest of maak een afspraak met één van onze audiologen. Want twijfelen helpt niet, testen wel.

(*) EuroTrak 2017 - beMedTech