Een lui oog heeft niks met vermoeidheid te maken. Maar wat is een lui oog dan wel? Wat zijn de oorzaken en symptomen en hoe behandel je het? Over een paar minuten weet je het.

Lui oog afplakken

Wat is een lui oog?

Als een oog in de verte kijkt, zou het licht precies achter op het netvlies moeten vallen. Daar wordt de lichtprikkel omgezet in een zenuwprikkel. Die zenuwprikkel wordt weer naar je hersenen gestuurd via je zenuw.

De zenuw is een soort kabel tussen je oog en hersenen. Bij een lui oog is er iets aan de hand dat dit alles verstoort. Het netvlies is niet goed genoeg ontwikkeld. Het heeft niet goed geleerd hoe het de lichtprikkel moet omzetten in een zenuwprikkel.

Verschil amblyopie en een lui oog

Mensen vragen wel eens naar de betekenis van amblyopie. Nou, amblyopie is een ander woord voor lui oog. Noteert de oogarts ‘amblyoop rechteroog’? Dan is dat ingewikkelde taal voor ‘lui oog rechts’. Niet meer en niet minder.

Oorzaak van een lui oog

Een lui oog ontstaat in je kinderjaren, meestal voor je achtste jaar. Er zijn drie bekende oorzaken:

  • De eerste is scheelstand.
  • De tweede is een ongecorrigeerd oog. Dit is een oog dat eigenlijk sterkte nodig had, maar het niet gekregen heeft.
  • De derde voorkomende oorzaak van een lui oog is een oogziekte.

Is een lui oog erfelijk?

Een lui oog an sich is niet erfelijk. Bij het ontstaan kan erfelijke aanleg wel een rol spelen. Kinderen uit families waarin scheelzien of brillen veel voorkomen, hebben meer kans op amblyopie.

Lui oog symptomen

Welke symptomen je hebt bij een lui oog, ligt aan de oorzaak. Je gaat meestal scheel kijken of slecht zien. Het kan ook zijn dat je stiekem met één oog kijkt, zonder dat je het doorhebt. 

Zeker met jonge kinderen heb je dit niet snel in de gaten. Gelukkig is er het consultatiebureau. Zij traceren een lui oog vaak in een vroege fase. En hoe eerder je het constateert, hoe groter de kans dat je het oog nog goed kunt laten meekijken.

Behandeling lui oog

Met een lui oog kom je zowel als kind als volwassene bij de oogarts terecht. Fijn, want deze arts kan best wat doen om je oog te behandelen. Soms haalt hij hier een orthoptist of optometrist bij, dat ligt aan de oorzaak. 

Een behandelmethode die je vaak ziet is het afplakken van het oog. Ook het corrigeren van de ogen met een bril of lenzen wordt gedaan. Anderen krijgen oefeningen voor de oogspier mee naar huis.

Lui oog afplakken

Behandeling bij kinderen

Een lui oog afplakken zie je het meest, vooral bij kinderen. Lenzen zie je ook wel, en dan vooral vanaf de puberleeftijd. Kinderen vanaf acht jaar kunnen in principe al lenzen dragen, maar de meeste kinderen zijn hier pas wat later klaar voor. Hier lees je meer over kinderen en lenzen.

Lui oog afplakken

Operatie of laseren bij lui oog?

Is scheelkijken de reden van je lui oog, dan kan de oogarts misschien een operatie uitvoeren. Dit is een scheel kijk correctie, waarbij het oog wordt rechtgezet. Er is niet zoiets als een standaard lui oog operatie.

Ook laseren is soms mogelijk. Niet als scheelzien de oorzaak is, maar je kunt natuurlijk wel de oogsterkte wegwerken. Zodat de sterkte weer op nul staat. Let wel op: het maximale dat het oog ooit zal kunnen zien, is dat wat hij met het brillenglas zag. Hier vind je meer informatie over ooglaseren. 

Vermoed je dat jouw kind een lui oog heeft? Of betrap je jezelf erop dat je soms met maar één oog kijkt? Maak een afspraak voor een oogmeting.

Meer advies van Hans Anders