Een audioloog is een specialist op het gebied van audiologisch apparatuur. Audiologen hebben een gedegen opleiding gevolgd aan een door de overheid erkend opleidingsinstituut om het vak uit te oefenen. Ze achterhalen en onderzoeken gehoorstoornissen. Dit houdt in dat de audioloog een passend hulpmiddel zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een hoortoestel.

Onze audiologen blijven zich continu bijscholen. Een triage-audioloog mag daarom zonder verwijzing van een KNO-arts vaststellen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel.

Gehoortest

Wat doet een audioloog?

De audioloog onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking. In de meeste gevallen zal dit onderzoek een combinatie zijn van het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van een audiometrie. Beter bekend als de hoortest. Vervolgens ontvangt u advies over uw gehoor. Als blijkt dat u minder hoort, zal de audioloog de mogelijkheden voor hoortoestellen met u bespreken.

Meer advies van Hans Anders