Hans Anders en jouw privacy

Bij Hans Anders vinden wij het belangrijk om op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy Statement lichten we daarom toe:

Privacy statement

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

  Hans Anders België BV is onderdeel van de Hans Anders Retail Group B.V. Hans Anders België BV wordt hierna “Hans Anders” genoemd en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hans Anders is gevestigd te Hasselt aan de Runkstersteenweg 247 B/2.01. Hans Anders staat ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0879.138.021.

 • Wanneer verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  Winkelen bij Hans Anders
  Wanneer je zelf informatie verstrekt in de winkel of in de webshop bij een aankoop, klantregistratie, oog- of hoortest of promotionele actie verwerkt Hans Anders uiteraard deze informatie in haar systeem. Hieronder lees je welke persoonsgegevens Hans Anders verwerkt in geval van aankoop, klantregistratie, oog- of hoortest, of een promotionele actie:

  • naam, adres, postcode en woonplaats;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • land;
  • geslacht;
  • aanhef;
  • geboortedatum;
  • soort bankaccount;
  • bankrekeningnummer;
  • betalingen (wettelijke verplichting in verband met boekhouding);
  • aankoophistoriek;
  • verleende kortingen;
  • aantekeningen van klachten en/of gesprekken;
  • klantnummers;
  • bij het declareren met de zorgverzekeraar: verzekeringsgegevens, we verwerken jouw verzekeringsgegevens (type polis, looptijd en verzekeraar) om te kunnen declareren en om je te informeren als je in aanmerking komt voor een nieuw (verzekerbaar) product;
  • bij het declareren met de zorgverzekeraar: INSZ, verwerking van jouw INSZ is vereist om te kunnen declareren bij jouw verzekeraar;
  • bij het uitvoeren van een oog- of hoortest: gezondheidsgegevens, zoals bijzonderheden van de door jouw gezondheidsdeskundige of arts aan jou voorgeschreven recepten die nodig zijn om een oog- of hoortest uit te voeren en/of gegevens die uit oog- of hoortesten zijn voortgekomen.

  Bezoek aan de website
  Wanneer je onze website bezoekt verzamelen we persoonsgegevens over het websitebezoek. Deze gegevens omvatten de naam van jouw internetdienstverlener, IP nummer, de website vanwaar je ons bezoekt, de websites(pagina’s) die je effectief bezoekt en de duur van je bezoek. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar ons Cookie Statement.

  Een vraag stellen of een klacht indienen
  Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, verwerken we jouw gegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze gegevens omvatten de inhoud van je vraag of klacht, je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Hans Anders kan ook een klantnummer vragen, waaruit wij de hiervoor genoemde informatie kunnen afleiden. Je vraag of klacht registreren we in een klantenservice-databank.

  Als je communiceert via sociale media
  De kans bestaat dat je actief bent op (verschillende) sociale media platforms, zoals Twitter, YouTube, Facebook en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via sociale media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) ontvangen wij persoonlijke informatie over je (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren, en slaan daarvoor de gegevens die we ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan.

  Wanneer je sociale mediapagina's bezoekt (of in het bijzonder als je er commentaar op plaatst), kan het zijn dat wij of door ons ingeschakelde derde dienstverleners, gegevens over je sociale media gebruik verzamelen. In het bijzonder verzamelt Hans Anders de informatie uit door jouw geplaatste openbare posts. Deze gegevens verwerkt Hans Anders om je gedrag en de mogelijke voorkeuren van jou beter te begrijpen. Voor meer informatie verwijzen we naar het Cookie Statement.

  Naast dit Privacy Statement zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de betreffende sociale media platforms van toepassing. Wij raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en verklaringen goed te lezen. Deze kunnen afwijken van het Privacy Statement van Hans Anders. Bovendien heeft Hans Anders geen invloed op wat die sociale media platforms doen met jouw gegevens, zodat Hans Anders hier ook geen verantwoordelijkheid voor draagt.

 • Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

  We willen je graag goed van dienst zijn. Om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van onze producten en diensten hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens gebruiken we om onze diensten en producten te leveren en te factureren en om bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan.

  Naast het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening verwerken we ook gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • verbetering van onze dienstverlening – wij gebruiken je persoonsgegevens om te onderzoeken hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn en om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen;
  • verbetering van onze website en applicaties – om onze website constant te kunnen blijven verbeteren houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website;
  • klantenservice – we verwerken persoonsgegevens zodat wij de service kunnen verlenen die je van ons gewend bent, om klachten op te lossen en af te handelen en om vragen te beantwoorden;
  • relatiebeheer en marketing – In het kader van onze marketingactiviteiten en relatiebeheer maken wij gebruik van profilering. Onder profilering wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag en economische situatie te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens, accountgegevens en gegevens van andere partijen, voor zover je die andere partijen daar toestemming voor hebt gegeven. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen persoonlijke direct marketing of commerciële activiteiten gebaseerd op de profilering die deel uitmaakt van deze activiteiten.
  • product recall – wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat we hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen, dan kunnen we naast het plaatsen van persberichten in het belang van jouw welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen;
  • klanttevredenheidsonderzoek – wij zijn benieuwd wat klanten van onze producten en dienstverlening vinden. Daarom nodigen we je soms uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig;
  • fraudepreventie – soms is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan;
  • declareren aan verzekeraars – indien je een verzekering hebt afgesloten voor bijvoorbeeld de aankoop van een bril, vergoeding van lenzen of het aankopen van een hoorapparaat, kan Hans Anders namens jou declareren bij de verzekeraar;
  • terugbetalen aankoopbedrag – je hebt een recht om onder voorwaarden een product te retourneren en de aankoopwaarde terug te krijgen. Om het bedrag terug te kunnen betalen verwerken we je bankrekeningnummer;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen – de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.
 • Welke wettelijke grond hebben we voor de verwerking van persoonsgegevens?

  Wij verwerken alleen jouw persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke gronden:

  • uitvoering van een overeenkomst of het op jouw verzoek treffen van maatregelen ter voorbereiding op een overeenkomst. Wanneer je een product of dienst bij ons afneemt, dan verwerken we je persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van het product of de dienst. Hans Anders verwerkt ook persoonsgegevens in de voorbereiding op het leveren van het product of de dienst. Denk hier bijvoorbeeld aan het registreren van je naam voor het maken van een afspraak voor een oogmeting of het versturen van een herinnering;
  • wettelijke verplichting – in voorkomend geval verwerken we persoonsgegevens als we daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • toestemming – voor sommige verwerkingen vragen we jouw toestemming. Als je deze toestemming hebt verleend, dan kun je deze te allen tijde ook weer (op dezelfde wijze of door een bericht te sturen aan privacy@hansanders.be) intrekken;
  • gerechtvaardigd belang – in bepaalde gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dat doen we alleen als we daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Hans Anders hanteert de grondslag gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens bij direct marketing, waaronder het opstellen van een klantenprofiel om jou gerichte en concrete aanbiedingen te kunnen doen. Hans Anders gebruikt voor het samenstellen van een klantenprofiel gegevens omtrent je (recente) aankoophistoriek, (beperkte) verzekeringsinformatie (wanneer kom je weer in aanmerking voor een nieuwe vergoeding en hoeveel moet je bijbetalen als je een nieuwe bril wil kopen?), bezoekgedrag op onze website en klikgedrag in onze e-mails.
 • Hoe gaan we om met persoonsgegevens van minderjarigen?

  Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan Hans Anders verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van dit Privacy Statement.

 • Welke derde partijen schakelen we in om de persoonsgegevens namens ons te verwerken?

  Soms delen we jouw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld met je verzekeringsmaatschappij die (een deel van) de aankoopwaarde van je product vergoedt.

  Wij maken verder gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou afgenomen product of dienst en om die reden worden je persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken we met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren. Ook gebruiken we diensten van derde partijen voor het fabriceren en leveren van producten. Tenslotte kun je denken aan partijen die wij inschakelen voor het verzenden van commerciële boodschappen en het bezorgen van pakketten.

  Wij maken afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens die wij bij een derde partij laten verwerken. Als we voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen we ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen we door middel van het sluiten van een zogeheten 'verwerkersovereenkomst' waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. Als je precies wil weten welke derde partijen we inschakelen kun je dat altijd navragen bij ons.

  Ook delen we in bepaalde gevallen je persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen de groep van Hans Anders. Als je klant bent van één van onze ondernemingen, zien we je namelijk ook als klant van de groep van ondernemingen van Hans Anders Retail Group B.V.

  Aangezien Hans Anders samenwerkt met diverse derde partijen heeft Hans Anders gekozen niet al deze bedrijven specifiek te benoemen in dit Privacy Statement. Hans Anders maakt geen geheim van de bedrijven die zij inschakelt. Een lijst van door ons ingeschakelde derde partijen is op te vragen via privacy@hansanders.be.

 • Verwerken we persoonsgegevens buiten de EU/EER?

  Soms geven we jouw gegevens door aan partijen buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat we samenwerken met partners en producenten die buiten de EER gevestigd zijn. We geven persoonsgegevens uitsluitend door aan partijen buiten de EER als een passend beveiligingsniveau is gewaarborgd.

 • Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Concrete bewaartermijnen die we hanteren zijn:

  • Voor (medische) gegevens (zoals resultaten van oogmetingen en hoortesten) die zijn verwerkt op basis van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt een wettelijke termijn van 15 jaar;
  • Voor fiscale documenten, waaronder facturen, geldt een wettelijke termijn van 7 jaar.
 • Hoe bewaken we jouw privacy?

  We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw privacy wordt omgegaan. We hebben een Data Protection Officer aangesteld die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en —bescherming binnen Hans Anders. De Data Protection Officer is te bereiken per post: Hans Anders Retail Group, t.a.v. de Data Protection Officer, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem.

  Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We hebben interne procedures en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.

 • Welke rechten heb jij?

  Als gevolg van het verwerken van je persoonsgegevens door Hans anders heb je een aantal rechten. Je kan Hans Anders met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die wij verwerken. Verder kan je Hans Anders vragen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Daarnaast kan je aan Hans Anders vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op jouw verzoek – aan een andere partij door te sturen. Ook heb je het recht Hans Anders te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld je gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten, waaronder mede begrepen het maken en bijhouden van jouw klantenprofiel. Na dit bezwaar stoppen wij ten aanzien van jou met direct marketing activiteiten.

  Om een beroep op een van de voorgaande rechten te doen, kan je een mail sturen aan privacy@hansanders.be of een brief sturen aan Hans Anders op het volgende adres: Hans Anders, t.a.v. de Data Privacy Manager, Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt. Hans Anders reageert uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij het een heel uitgebreid verzoek is.

 • Waar kan je terecht met vragen of klachten over jouw privacy?

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je om hierover contact met ons op te nemen via de bovengenoemde contactgegevens. We doen onze uiterste best om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.

  Kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Voor de verzekeringen van Hans Anders gelden de Chubb privacyvoorwaarden. Deze vindt u hier

We hebben onze privacyverklaring op 14 februari 2019 voor het laatst gewijzigd.

Hans Anders behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.