Hoe goed kan jij zien? Doe de online ogentest

Wist je dat 7 op de 10 Belgen ver- of bijziend is? Ontdek hier hoe het met jouw ogen gesteld is.

Wist je dat bovendien ruim 6 op de 10 mensen een bril of contactlenzen dragen? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt het gebruik van deze visuele hulpmiddelen zelfs sterk toe met het oplopen van de leeftijd. De meeste gezichtsafwijkingen ontstaan namelijk pas op latere leeftijd, waardoor ze vaak te laat worden herkend en soms niet meer te genezen zijn. Vroegtijdig en regelmatig de ogen laten onderzoeken helpt dus het gezichtsvermogen gezond te houden. Met de moderne technologie kan men tegenwoordig reeds bij peuters ernstige oogafwijkingen zoals amblyogene factoren of een lui oog opsporen. Dit doet men aan de hand van allerlei kleurrijke figuren die de kinderen moeten benoemen. Zullen we nu even samen overlopen hoe deze oogtest precies werkt?

Hoe gaat de online ogentest te werk?

De nabijtest bestaat eruit aan te duiden of je de getoonde tekst, die bij iedere stap kleiner en kleiner wordt, makkelijk kan lezen, terwijl je bij de vertetest steeds kleiner wordende letters moet natypen. Voor deze laatste test moet je over een toetsenbord met lange draad of een draadloze verbinding ofwel over een smartphone, iphone of tablet beschikken. Dit omdat minimaal twee meter afstand tussen het scherm en de deelnemer vereist is.

online oogtest

Het indicatieve resultaat drukt in procenten uit hoe het met je verte- en/of nabijzicht is gesteld. Ook wordt je resultaat vergeleken met de gemiddelde score voor jouw geslacht en leeftijdscategorie. Op basis van het resultaat weet je of een bezoek aan een oogarts en het eventueel dragen van een bril of lenzen aangewezen is. Op het einde van de oogtest krijg je ook een bon die je in één van onze winkels kunt inruilen tegen een gratis brilpoetssetje.

Voor je aan de oogtest begint, moet je een bankkaart of e-ID bij de hand hebben om het soort scherm van je toestel te achterhalen. De test bestaat voor de jongste leeftijdscategorieën enkel uit wat we noemen een vertetest. Vanaf 40-jarige leeftijd neemt de soepelheid van de ooglens af wat correct zien vanop korte afstand bemoeilijkt. Vanaf deze leeftijdscategorie wordt dus eerst ook het zicht van nabij getest.